Nyt strategisk partnerskab mellem Roskilde Festival og Carlsberg

Nyt strategisk partnerskab mellem Roskilde Festival og Carlsberg

Et nyt femårigt partnerskab mellem Roskilde Festival Gruppen og Carlsberg Danmark sætter ansvarlig alkoholkultur blandt danske unge højt på dagsordenen. Derudover vil parterne samarbejde langsigtet om at minimere klimabelastningen fra ølproduktion og -salg samt yde støtte til kunstneriske vækstlag.  

Understøttelse af en ansvarlig alkoholkultur blandt danske unge bliver et af tre centrale omdrejningspunkter i et nyt partnerskab mellem Roskilde Festival Gruppen og Carlsberg Danmark, som strækker sig til 2029.

Det betyder, at festivalarrangøren og bryggeriet vil sikre samme tilgængelighed og synlighed af lavalkoholiske og alkoholfrie drikkevarer som alkoholiske drikkevarer på kommende års festivaler.

Desuden vil partnerne hvert år samarbejde om at skærpe opmærksomheden på de sociale og sundhedsmæssige konsekvenser ved unges ‘binge drinking’.

Fakta om partnerskabet

  • Udover samarbejde om leverance af drikkevarer til Roskilde Festival Gruppens arrangementer bygger partnerskabet på en ambition om at gøre en positiv forskel for mennesker, kunst og fællesskaber i en mere bæredygtig verden.
     
  • Aftalen følger tre spor: 1) En fælles ambition om at mindske klimabelastningen fra ølproduktion og salg, 2) Ændring i alkoholkultur blandt danske unge, 3) Støtte til kunstneriske vækstlag.
     
  • Partnerskabsaftalen gælder for årene 2025-2029.
     
  • Carlsberg Danmark har været partner med Roskilde Festival siden 1992.
Share