Nye guides skal hjælpe danskerne til bedre plastikvaner

Nye guides skal hjælpe danskerne til bedre plastikvaner

Den 3. juli er det slut med at bruge engangsplastik som engangsbestik af plastik, plastiktallerkener til engangsbrug og sugerør af plast, når det såkaldte engangsplastikdirektiv træder i kraft. Heldigvis har Tuborg og WWF udviklet en række simple løsningskataloger og guides, der skal hjælpe danskerne, foreninger, koncertsteder og virksomheder med at knække deres plastikvaner – også når det kommer til engangsplastik. En kærkommen gave til de storforbrugende danskere, som årligt smider 33 kg engangsplastik i skraldespanden.

Danmark har Europarekord i produktion af husholdningsaffald per indbygger, hvilket også indebærer et stort forbrug af blandt andet engangsplastik. En ny rapport viser, at hver dansker i gennemsnit smider 33 kg. engangsplast i skraldespanden hvert år, hvilket sætter Danmark i top 25 globalt. ’Det Store Plastik-Knæk’ har undersøgt de danske plastikvaner med henblik på at forbedre vanerne og sikre, at vi i højere grad genbruger, affaldssorterer og genanvender vores plastik.

”Plastik i Danmark er en uigennemskuelig jungle af plastiktyper, vejledninger og råd, som man nemt kan fare vild i. Derfor har mange danskere rigtig dårlige plastikvaner – ofte uden selv at vide det. Det vil Tuborg og WWF gøre noget ved, så alle nemt kan gøre en række små ting, som vil have en stor betydning for, at vores truede planet og dyreliv ikke kvæles i plastik,” siger Bo Øksnebjerg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.

Uoverskuelighed spænder ben
Det Store Plastik-Knæk skal gøre det let for danske borgere og organisationer at bruge plastik på den mest bæredygtige måde. Det store fokus på plastik de senere år har skabt muligheder for at handle og skabe bæredygtige løsninger, men det har også affødt et væld af anbefalinger og råd om materialer, genbrug, genanvendelighed, sortering og hensigtsmæssig brug, der kan gøre det udfordrende rent faktisk at gøre noget ved problemet og ændre adfærd.

”Tuborg er for hele Danmark, hvorfor vi er stolte af at kunne være med til at få overblik over den bedste håndtering af plastikken både i hverdagen og weekenden. Vi introducerede genbrugskoppen på de fire største danske festivaler i 2019 og i år også på spillesteder. Derfor synes vi, det er oplagt, at næste skridt er at hjælpe bedre plastikvaner på vej sammen med WWF, så vi alle i fællesskab kan gøre Danmark lidt grønnere. siger Marlene Vagn Andersen, Brand Activation Manager for Tuborg.

Flere partnere hjælper til
For at nå ud til så mange som muligt har WWF undersøgt plastikvanerne på seks forskellige områder, hvor næsten alle danskere har en stor del af deres dagligdag. På baggrund af undersøgelserne har Tuborg og WWF udviklet seks guides – én for hvert område.

”Områderne dækker de steder, hvor danskerne lever, arbejder og samles – fra andelsboligen til festivalen. Med de nye guides kan foreningsbestyrelser, ledere eller frivillige nemt gøre en indsats for at nedbringe plastikforbruget hos dem selv. Derfor forventer jeg, at alle danskere på en eller anden måde vil få glæde af de nye guides, der dermed heller ikke bliver helt ringe for Danmarks natur,” siger Bo Øksnebjerg.

For hvert område har Tuborg og WWF fået hjælp fra en tredje partner til at sikre, at de seks løsningsguides kommer ud til de konkrete organisationer og individer, som står med netop de problematikker, som de seks guides tager udgangspunkt i.

Helt ind i de danske hjem
’Hjemmet’ er det ene af de seks områder, og her har Tuborg og WWF teamet op med Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation.

”Vi producerer i Danmark mere husholdningsaffald per indbygger end noget andet land i Europa, og det gælder i høj grad plastik. WWF får henvendelser hver eneste uge fra danskere, som ønsker at gøre op med plastikpuklen, men ikke ved, hvad de skal gøre. Vi har sammen med danskerne undersøgt de letteste og mest effektive løsninger – så alle fremover nemt kan bidrage til at løse plastikudfordringen uden at få sved på panden,” siger Bo Øksnebjerg, der bakkes op af Jan Hansen, Direktør i Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation.

”Vi er glade for at kunne støtte projektet. Vi taler med og rådgiver andelshavere hver dag, og vi har et stort netværk af andelsforeninger og private borgere. Med de nøgletal, der fremstilles her, er det tydeligt, at det er enormt vigtigt at komme helt ind i danskernes hjem”, siger Jan Hansen.

Share