Historisk paradigmeskifte: EU afskaffer tremmedyr i landbruget

Historisk paradigmeskifte: EU afskaffer tremmedyr i landbruget

Landbrugsdyrenes sorte middelalder er slut. Bure og tremmer forbydes i 27 medlemslande, når store dele af borgerforslaget ‘End The Cage Age’ gøres til fælles EU-lov over de næste år.

1,4 millioner EU-borgere kan i dag notere en demokratisk sejr uden sidestykke.

En triumf der nu bliver udmøntet over de næste år, og som vil gøre en ende på mange års lidelser for millioner af burhøns, fikserede grise og tremmekalve i det industrialiserede landbrug i 27 europæiske lande.

“EU Kommissionens afgørelse er en historisk sejr for både dyrevelfærd og borgerdemokrati. Deres beslutning kommer efter Parlamentets overvældende anbefaling af borgerforslaget ‘End The Cage Age’, og er et paradigmeskifte inden for EUs landbrug.
I Danmark vil det få afgørende betydning for millioner af dyr, hvis uværdige tilværelse bag tremmer, snart vil være et sort minde fra fortiden,” siger Esben Sloth fra World Animal Protection Danmark.

På et pressemøde i Bruxelles onsdag d. 30. juni, slog den cypriotiske fødevare kommissær Stella Kyriakides fast, at der er tale om et afgørende vendepunkt, der både adresserer dyrevelfærd, miljø og sundhed, og at det er vigtigt for EU Kommissionen at opfylde borgernes forventninger til bedre dyrevelfærd og et mere bæredygtigt fødevaresystem:   

“Målet er krystalklart: Et miljø i det industrielle landbrug uden tremmer og bure. Det er ikke bare et etisk spørgsmål, men også et spørgsmål om miljø og sundhed”, sagde EUs fødevare kommissær, Stella Kyriakides, da hun fremlagde Kommissionens beslutning om End The Cage Age, der nu skal gennem en længere EU-proces med høringer, udvalgsarbejde, komité-arbejde og politiske kompromiser. 
Kyriakides slog fast, at målet skal være fuldført i 2027

Blandt de danske EU-politikere, der har støttet forslaget fra starten, er der stor begejstring over Kommissionens historiske beslutning:

“Det er en kæmpe sejr, at EU Kommissionjen nu tager bolden op. Mest af alt for de dyr, som ikke længere skal lide i bure, men også for de millioner af borgere, som har engageret sig, og sammen har krævet bedre dyrevelfærd. og et endeligt punktum for bure og den slags  fortidslevn,”, siger Enhedslistens mand i Parlamentet, Nikolaj Villumsen, i anledning af EUs skelsættende beslutning. 

Kommisionens beslutning om at sætte gang i lov-arbejdet for en historisk dyrevelfærds reform, er en direkte følge af kampagnen ‘End The Cage Age’ der startede som en græsrodsbevægelse med krav om et landbrug uden burdyr, der er underskrevet af 1,4 millioner EU-borgere. Og altså nu principielt vedtaget af både EU Parlamentet og EU Kommissionen.

Hundreder af internationale videnskabsfolk, dyrlægestuderende, miljø- og klimaorganisationer samt en række multinationale fødevaregiganter som Nestlé, Unilever, Mondelez og Jamie Oliver Group har undervejs sluttet sig til kampagnen og lagt pres på EUs kommissærer for at få dem til at vedtage borgerforslaget.

“End The Cage Age’ vil få betydning langt ud over EUs grænser, fordi reformen vil påvirke resten af verdens opfattelse af dyrevelfærd, og fordi EU efter alt at dømme, vil indføre nogle import-restriktioner i forhold til konkurrence-forvridning og dyrevelfærd,” siger Esben Sloth, kampagnechef i World Animal Protection DK. 

Share