Kort introduktion til Buddhismen

Kort introduktion til Buddhismen

Man taler normalt om at der findes fem verdensreligioner, Kristendom, Jødedom, Islam, Hinduisme og Buddhisme. Her følger en introduktion til sidstnævnte.

Buddhismen blev grundlagt i Nordindien omkring år 500 før den vestlige verdens tidsregning. Herfra bredte begrebet sig til Mellemøsten og resten af Asien. Nu findes buddhisme i en række forskellige varianter.

Buddhister betrager ikke selv buddhismen som en religion, men en vej til til dybere erkendelse og indsigt. Der er ingen gud i buddhisme. Stifteren var menneske, og hed Siddharta Gotama. Han levede fra år 563 til 483 og fik tildelt ærestitlen Buddha, hvilket betyder den oplyste. Buddha voksede op i en beskytte verden på et kongeligt palads. En dag tog han dog ud og så verden og mødte sygdomme, død, alderdom og meget andet. Han slog sig ned ved foden af et træ i Bodh Gaya, og ville blive der indtil han havde fundet den endegyldige oplysning. Han lykkedes med at overvinde Mara, den største dæmon, og mediterede sig til den endelige indsigt. Han formulerede sin indsigt i fire ældre sandheder om lidelsen.

De fire ædle sandheder:

  1. Alt er lidelse (dukkha ), fordi alt er forgængeligt.
  2. Lidelsen opstår, fordi vi stræber efter noget illusorisk, som vi tror er varigt, og fordi vi er uvidende.
  3. Lidelsen kan bringes til ophør (ved indsigt og ved at give afkald på stræben).
  4. Der er en vej ud af lidelsen, nemlig den såkaldte “ædle ottefoldige vej”.

Alle former af buddhisme er fokuseret på Den Ædle Ottefoldige Vej. Otte elementer til livsførelse. Den vej leder til Nirvana, en tilstand af forløsningen.

Desuden opereres med Karma. Karma betyder handling og hensigt. Ved at have noget til hensigt skaber man karma med sine handlinger. Man er selv ejer af sine handlinger, og relateret til dem. God hensigt og gode gerninger bidrager til god karma og bedre genfødsler, mens dårlige intentioner og dårlige gerninger bidrager til dårlig karma og dårlige reinkarnation, som man tror på som buddhist.

Der findes omkring 340 millioner buddhister i verden, og det er dermed verdens fjerdestørste trosretning.

Share