Ny kampagne skal skabe et natteliv i København uden diskrimination

Ny kampagne skal skabe et natteliv i København uden diskrimination

Som følge af en politisk beslutning i Københavns Kommune har der i løbet af 2023 været en proces i gang omkring udformning af et “Charter for et natteliv uden diskrimination”. Dette er foregået i en dialog mellem brancheaktører, restauratører, repræsentanter for minoritetsorganisationer og flere andre.

BARC Scandinavia har stået for processen omkring udformning af charteret, og er nu klar til at lancere charteret og fortælle det positive budskab om et restaurationsliv, der arbejder for og ønsker lige adgang og bred repræsentation og dialog.

Hverken kampagnen eller charteret er bundet op på nogen form for restriktioner, sanktioner eller juridiske konsekvenser. Alt dette er reguleret i lovgivningen. Kampagnen er ment som et positivt budskab og en positiv bevægelse, hvor restaurationsbranchen med afsæt i det “forståelsespapir” (Charter) som er udarbejdet i dialog mellem branche, minoriteter og eksperter, melder sig under fanen og er med til at udbrede den positive fortælling om, at branchen gerne vil være med til at arbejde i retning af en endnu bedre, tryg og sikker by at feste og more sig i.

I forlængelse af lanceringen af selve charteret i februar 2024 bliver der lavet en kommunikationskampagne omkring branchens tilslutning og ønske om at bidrage til den positive bevægelse. Kampagnen kommer i hovedtræk til at tage afsæt i et kampagewebsite (med info om charter, baggrund, tilsluttede restauratører m.v.), en række print-elementer til ophængning på tilsluttede steder (fx stickers til dør/garderobe) og en SoMe-kampagne med mulighed for krydspost af kampagnevideoer, grafiske snippets til implementering på egen grafik, delt hashtag m.v. Målet med det hele er at sende et stærkt signal om en branche, der tager stilling og ansvar og gerne vil det gode natteliv.

Læs meget mere på NattenErVores.nu.

Share