Overfiskeri og bifangst truer europæiske hajer og rokker

Overfiskeri og bifangst truer europæiske hajer og rokker

62 ud af 110 hajarter og rokker er truet af overfiskeri og bifangst. Det viser en ny rapport fra WWF (Verdensnaturfonden), der har undersøgt konsekvenserne af erhvervsfiskeri i portugisiske farvande. Med anslåede 1,5 millioner årlige fangster er Portugal det land i EU, der har det tredje højeste antal haj- og rokkefangster efter Spanien og Frankrig.

Bifangst er også et stort problem for hajer og rokker i Danmark, hvor mindst 11 ud af 28 arter anses for at være truet af global udryddelse*.

Bifangst, som er den utilsigtede fangst af andre arter ved målrettet erhversfiskeri efter én bestemt art, udgør en af de største trusler mod den marine biodiversitet. Et nyt studie fra WWF og miljøorganisationen Associação Natureza Portugal (ANP) sætter tal på problemet og viser, at 62 ud af 110 hajarter og rokker er truet af overfiskeri og bifangst i de portugisiske farvande. Samlet har EU-medlemsstaterne den næsthøjeste andel af registrerede haj- og rokkefangster i hele verden (ca. 18% af de globale fangster i 2018), hvilket udgør en stor risiko for havnaturens generelle sundhed.

”Det nye studie fra vores portugisiske kolleger er meget nedslående, men bekræfter desværre også en problematik, som vi kun kender alt for godt fra de danske farvande, hvor mindst 11 ud af 28 haj- og rokkearter er truet af global udryddelse. Vores havmiljø er under et enormt pres fra intensivt fiskeri, forurening og udledning af næringsstoffer, og det er derfor helt afgørende, at vi fremadrettet får sikret nogle foranstaltninger, som beskytter de truede fiskearter bedre. Det handler dels om at minere og skabe fuld transparens om bifangster og dels om sikre, at minimum 10 procent af havet udpeges til strengt beskyttede områder, hvor naturen og fiskene kan få helt ro,” siger Thomas Kirk Sørensen, sektionsleder for Hav i WWF Verdensnaturfonden og fortsætter:

”Særligt hajer er måske nogle af de mest mytiske og misforståede dyr i havet, men faktisk er de sammen med rokkerne som toprovdyr med til at holde det øvrige marine liv i en sund balance. Opstår der ubalance i systemet, påvirker det altså alle andre dyr længere nede i fødekæden. Vi er nødt til at genskabe og opretholde vores havnatur. Særligt i forhold til de klimaforandringer, vi står over for, er det vigtigt, at vi har et sundt økosystem, der kan reducere klimaforandringernes miljøpåvirkninger. Et hav uden disse ikoniske arter, der har eksisteret i mere end 150 millioner år, er derfor et tomt og døende hav.”

For at skabe forståelse af omfanget af bifangst er fiskere fra EU’s medlemslande forpligtet til at rapportere deres fangster i fiskernes logbøger. De reelle tal for fangster forbliver dog ukendte, så længe der ikke er krav om elektronisk dataindsamling med kamera ombord.

På verdensplan er der over 1.450 kendte arter af hajer, rokker og kimærer, men på trods af deres store betydning for havet og dets økosystemer dræbes omkring 100 millioner hajer og rokker hvert år – alene på grund af overfiskeri og bifangst. Som et resultat er over en fjerdedel af verdens arter i øjeblikket truet. På europæisk plan er situationen endnu værre, hvor mere end halvdelen er alvorligt truet og næsten en tredjedel af hajer og rokker i Middelhavet er kritisk truet.

*11 af 24 arter er truet af globaludryddelse. Status på de resterende 4 arter (rokker) i danske farvande er ukendt.

Fakta

Ifølge IUCN er arter beskrevet som kritisk truet (Critically Endangered), truet (Endangered) eller sårbar (Vulnerable) betragtet som truet af global udryddelse. Beskrivelsen ”nær truet” (Near Threatened) er ikke medregnet som truet af udryddelse af IUCN.

Hajer og rokker i danske farvande:

  • 7 ud af 14 arter af hajer er enten sårbar, truet eller kritisk truet (50%)
  • 4 ud af 10 vurderede arter af rokker er enten sårbar, truet eller kritisk truet (40%)
    • Der findes i alt 14 arter af rokker i danske farvande, men man mangler informationer om status på 4 af de 14
Share