Huawei-chef: Europa har potentiale til at blive verdensførende indenfor 6G

Huawei-chef: Europa har potentiale til at blive verdensførende indenfor 6G

Europa har potentiale til at blive verdensførende indenfor 6G. Det vurderer Director of EU Public Affairs David Harmon fra Huawei. Selvom 5G først lige har begyndt sin udrulning i Europa, bør EU allerede nu begynde at tænke på implementeringen af 6G-teknologi, mener han.

Det er ifølge David Harmon allerede tid til at begynde arbejdet med at finde ud af, hvad der konkret bør ske med implementeringen af 6G i Europa. Det antages nemlig, at 6G vil være klar til udrulning allerede i 2029-30:

”Mobilnetværk har udviklet sig gennem fem forskellige generationer over de sidste fire årtier. Ca. hvert tiende år kommer der en ny generation af mobilnetværk, der medfører forbedringer i dataoverførelse, lavere forsinkelse, forbindelsestæthed og større regnekraft, ” siger han.

Selvom det er svært konkret at sige, hvad 6G kommer til at medføre, giver David Harmon alligevel et bud på, hvad denne netværksgeneration måske kan lede til ift. introduktion af nye teknologier:

”6G kan lede til ‘sansernes internet’, hologram-tilstedeværelse, automatisering i realtid, samarbejdende robotter, og et egentligt ’Internet of Everything’, ” siger han.

Men selvom der er en relativt kort tid indtil 6G kommer, er David Harmon også af den opfattelse, at EU står stærkt rustet til at løse de udfordringer, der ligger i 6G-teknologiens ankomst om formenligt mindre end ti år.

EU har nemlig allerede nu en række instrumenter, der skal imødekomme 6G – bl.a. forsknings- og innovationsprogrammet Horizon Europe, der skal hjælpe EU med at levere en politisk handlingsplan for 6G.

Desuden har Europa-Kommissionen og de 27 EU-medlemslande godkendt en pulje i omegnen af 900 mio. euro til initiativet ’Joint Undertaking on Smart Networks and Services’ (SNS JU). Organet bag SNS JU, der er sammensat af repræsentanter fra Europa Kommissionen og den europæiske tech-industri, følger tæt med i den europæiske forskning i 6G-teknologi, der foretages under Horizon Europe-programmet.

Ifølge David Harmon, er det dog vigtigt at det internationale samarbejde om udarbejdelse af fælles standarder for 6G bliver fremhævet i de kommende år:

”Internationalt samarbejde mellem den offentlige og private sektor og forskningsmiljøet på tværs af kloden er vitalt, hvis verden skal kunne sikre globale standarder for 6G.”

”Det er forskningen, der driver den økonomiske vækst. Regeringer bliver nødt til at give videnskabsfolk og ingeniører økonomisk støtte, hvis vi skal opbygge et mere innovativt samfund med succes, for vi lever midt i den digitale revolution.”

”6G bliver et indgroet og centralt element i vores digitale rejse. Med sin fremadskuende politik og tilgang står EU med potentialet til at blive verdensleder indenfor udviklingen af 6G, ” konkluderer David Harmon.

Share