Ny undersøgelse: En tredjedel tilbragte under et år i deres seneste job

Ny undersøgelse: En tredjedel tilbragte under et år i deres seneste job

Virksomheden Introdus står bag en ny undersøgelse, der tegner et overraskende billede af ansættelsesforholdene i danske virksomheder.

En ny spørgeskemaundersøgelse fra Hellerup-virksomheden Introdus tegner et noget overraskende billede af forholdene i danske virksomheder. Således svarer 34,6 procent af de adspurgte, at de var ansat i under et år i deres seneste job. Dermed kunne noget tyde på, at mange danske virksomheder er for dårlige til at integrere nye medarbejdere.

”Det er ret voldsomt, at en tredjedel af undersøgelsens respondenter kommer fra en ansættelse, der varede i mindre end et år.  Det er et misforhold, som hvert år koster danske virksomheder millioner af kroner, fordi det betyder, at diverse rekrutteringsprocesser er nødt til at køre unødvendigt længe eller starte helt forfra, når medarbejderne forlader virksomheden tidligere end forventet,” siger Anders Thorup, direktør og stifter af Introdus.

Virksomheden, der har hjemme i Tuborg Havn, har sat sig for at undersøge forholdene, fordi den er beskæftiget med blandt andet onboarding og preboarding. Der er tale om det arbejde, der bliver gjort fra virksomhedernes side for at sikre, at nyansatte eller tilbagevendte medarbejdere har mulighed for at blive en succes frem for at ende med at blive forlade jobbet i utide.  

Ifølge Anders Thorup er der under coronanedlukningen sket en markant ændring i danske virksomheders tilgang til ansættelsen af nye medarbejdere. Sådan at forstå at det meste onboarding i perioden er fundet sted digitalt på grund af anbefalingerne om at begrænse fysiske møder mellem de ansatte. En sådan introduktion er alt andet lige en vanskelig størrelse, hvilket kan være årsagen til resultaterne i spørgeskemaundersøgelsen.

”Der skal tænkes lidt anderledes, når man skal introducere medarbejdere til en ny virksomhed i en tid, hvor mange fortsat arbejder hjemmefra. Men det kan nu sagtens lade sig gøre, hvis man gør brug af de tilgængelige værktøjer og er god til at planlægge. Under alle omstændigheder er man som virksomhed nødt til at gøre en aktiv indsats for at holde på sine medarbejder frem for at drukne i nyansættelser og evige udgifter til rekruttering. På den måde ser jeg undersøgelsen som en potentiel øjenåbner for mange danske virksomheder,” siger Anders Thorup.


Introdus har skabt en digital platform til blandt andet onboarding med kunder i indtil videre 12 lande. Indsatsen har som mål at undgå hurtige opsigelser, nye rekrutteringsforløb og lange perioder med utilfredshed eller usikkerhed blandt medarbejderne.

Spørgeskemaundersøgelsen blandt i alt 2.044 respondenter viser blandt andet, at:

  • 34,6 procent var ansat i mindre end et år i deres seneste job
  • 40 procent oplever at have haft utilstrækkelig kontakt med deres nærmeste chef i perioden op til deres første arbejdsdag
  • 81 procent var ikke i kontakt med deres kommende kolleger i perioden op til deres første arbejdsdag
  • 52 procent modtog ikke information om virksomhedens kultur, historie og visioner inden første arbejdsdag. Samme emne beskrives som vigtigt af 70 procent
  • 62,5 procent modtog et program for den nye ansættelses første 14 dage. 37,5 procent gjorde ikke.
  • 28 procent modtog ikke information om, hvor de præcis skulle møde ind på den første arbejdsdag
  • 35 procent følte, at deres nærmeste chef ikke havde tilstrækkelig tid til dem i løbet af de første to måneders ansættelse
Share