Elbiler fylder stadig mere på mekanikeruddannelsen

Elbiler fylder stadig mere på mekanikeruddannelsen

Reparation, fejlfinding og sikkerhedsmæssig korrekt håndtering af elbiler fylder allerede meget på personvognsmekanikeruddannelsen. Nu kan elbilerne bare komme an – erhvervsskolerne er klædt på, lyder det fra Dansk Metal og DI.

Elbilkommissionen kom i begyndelsen af februar med en række anbefalinger, der skal gøre det nemmere at være elbillist fremover.

Det vil naturligt øge behovet for personvognsmekanikere med kompetencer inden for service og reparation af elbiler, i takt med at der kommer flere elbilister, og at teknologien udvikler sig.

Justering af uddannelsen i 2019
Allerede tilbage i 2019 var Metalindustriens Uddannelsesudvalg klar med markante ændringer til personvognsmekanikeruddannelsen, som opjusterede mængden af undervisning om el- og hybridbiler.

På uddannelsens trin 1 blev der oprettet et obligatorisk fag, der bl.a. giver grundlæggende viden om opbygning af eldrevne og hybride køretøjer og om de sikkerhedsmæssige aspekter i forbindelse med arbejdet.

På trin 2 blev specialefaget ”Sikkerhed på eldrevne og hybride køretøjer” gjort obligatorisk. Faget handler om at arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt på, eller i nærheden af, spændingsløse elektriske systemer på el- og hybridbiler og brug af værnemidler i den sammenhæng. Faget rummer også indsigt i elmotorkonstruktioner og diagnoseværktøj til fejlfinding.

Det var et tæt samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter og erhvervsskolerne, der resulterede i, at uddannelsen blev justeret.

Skjern Tekniske Skole er med i front
En af de skoler, der ligger forrest i feltet på elbilområdet er Skjern Tekniske Skole. Her er både ledelse og elever indstillede på, at elbiler er fremtiden.

“Vi venter sådan set ikke på udviklingen. Den er hverdag for os. Vi sørger for, at eleverne ved, det de skal og er foran med viden om fx sikkerhed og håndtering af batterier. Alle elever bliver undervist i el- og hybridteknologi, uanset om de arbejder med det til daglig eller ej. Vi sikrer, at de er godt klædt på”, siger Allan Vendelbo Kristiansen, uddannelseschef på Skjern Tekniske Skole.

“Som skole synes vi, det er vildt spændende, og det synes eleverne også. Det er nemt at fange deres interesse for det her område, for det har noget vildskab over sig”, siger Allan Vendelbo Kristiansen, som glæder sig over netop at have købt to nye el- og hybridbiler hjem til værkstedet på skolen.

Udover erhvervsuddannelsen har de hos Skjern Tekniske Skole også planer om at udbyde AMU-kurser i elbiler.

Resultat af stærkt udvalgsarbejde
I Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI) er der stor glæde at spore over, at udvalgets arbejde har sat aftryk på erhvervsskolerne.

“Elbilerne kan bare komme an nu, for vores nyuddannede mekanikere er allerede i stand til at servicere og reparere opladelige biler på en sikker og forsvarlig måde. Det er resultatet af et stærkt arbejde i udvalget”, siger Erling Jensen, faglig sekretær i Dansk Metal.

I DI Bilbranchen glæder chefkonsulent Hanne Baunkjær sig ligeledes over, at udvalget har været på forkant med udviklingen.

“Det viser med al tydelighed, at timingen var helt rigtig, da vi implementerede ændringerne på uddannelsen tilbage i 2019. Erhvervsskolerne er allerede klædt på til den her udvikling”, siger Hanne Baunkjær.

Revision af uddannelsen følger elbilteknologien
Foruden ændringerne fra 2019 bliver personvognsmekanikeruddannelsen revideret i takt med, at den nye elbilteknologi modnes, og at der kommer flere elbiler på vejene.

Senest blev der i 2020 implementeret undervisning i varmepumpeteknologi på el- og hybridkøretøjer.

Share