Halvdelen af danske virksomheder tænker ikke over bæredygtighed når tablets går i stykker

Halvdelen af danske virksomheder tænker ikke over bæredygtighed når tablets går i stykker

Ifølge en spørgeskemaundersøgelse fra YouGov er det langt fra alle danske virksomheder, der interesserer sig for holdbarheden af virksomhedens elektronik.

Ifølge den globale analysevirksomhed IDC er tech-industrien ansvarlig for 5-10 procent af verdens CO2-udledning. Derfor giver det god mening, når branchens producenter tænker i bæredygtighed, i forhold til eksempelvis produkternes reparationsevne, holdbarhed, levetid og brugen af genanvendte materialer i produktionen.

Problemerne opstår imidlertid, hvis producenterne ikke prioriterer bæredygtighed, eller hvis virksomheder eller private udviser samme ligegyldighed over for klimaet. Ifølge en ny spørgeskemaundersøgelse gør sidstnævnte sig gældende hos en stor del af danske virksomheder. Således svarer 50 procent af undersøgelsens respondenter i form af danske IT-ansvarlige, at bæredygtighed ikke er et emne for deres arbejdsgivere, i forbindelse med at beskadigede eller ødelagte tablets skal udskiftes eller repareres. Undersøgelsen er udført af analysebureauet YouGov på vegne af Panasonic TOUGHBOOK i Danmark.

”Det er selvfølgelig stærkt bekymrende, at halvdelen af respondenterne i en undersøgelse fra 2022 svarer, at deres arbejdsplads ikke er optaget af bæredygtighedsproblematikker i forbindelse med udskiftningen af virksomhedens tablets. Jeg troede faktisk, at virksomhederne havde flyttet sig mere end det på nuværende tidspunkt. Klima og bæredygtighed har jo stået tårnhøjt på den offentlige agenda i årevis,” siger Stefan Lindau, nordisk landechef i Panasonic TOUGHBOOK.


”Det virker åbenlyst, at klimakrisen ikke har én samlet løsning, men at den snarere kræver en fælles indsats på mange forskellige områder. Som forbrugere bliver vi nødt til at tilvælge produkter med længst mulig holdbarhed, fordi det selvfølgelig er skidt for klimaet, hvis vi hele tiden bruger, smider væk og køber nyt,” tilføjer Stefan Lindau.

Af spørgeskemaundersøgelsen fremgår det ligeledes, at tab/beskadigelse udgør den dominerende årsag til, at tablets går i stykker i danske virksomheder. Også svarmulighederne ”den aktuelle hardware lever ikke op til standarden” og ”mangelfuld eller upålidelig driftssikkerhed” ligger højt på listen af forklaringer på, hvorfor enhederne har brug for udskiftning.

Panasonic står bag produktserien TOUGHBOOK, der består af robuste computere og tablets, som kan holde til blandt andet rystelser, påvirkning fra vand og støv samt at blive tabt fra stor højde. Produkterne bliver benyttet af blandt andre serviceteknikere, lagermedarbejdere, redningstjenester, militær og byggebranchen og har langt holdbarhed.

Det svarer de adspurgte på spørgsmålet ”Er det din opfattelse, at din arbejdsplads er optaget af bæredygtighedsproblematikker, såsom nedsat CO2-udledning, i forbindelse med at beskadigede eller ødelagte tablets skal udskiftet eller repareres?

Ja                       37 procent
Nej                     50 procent
Ved ikke            14 procent

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er udarbejdet af YouGov på vegne af Panasonic TOUGHBOOK. Den omfatter et udsnit af danske virksomheder inden for kategorien små (under 50 ansatte), mellemstore (51-500 ansatte) og store virksomheder (+500 ansatte). Undersøgelsen er udført ved hjælp af kvalitative interview med IT-ansvarlige i 210 virksomheder på tværs af diverse demografiske forhold.

Share