Første virksomhed investerer bæredygtigt via ny dansk platform

Første virksomhed investerer bæredygtigt via ny dansk platform

Investeringsplatformen DoLand vil gøre det nemt for virksomheder at investere i lovende bæredygtige projekter og virksomheder fra hele verden. Initiativet sigter mod at ramme tidsånden i forhold til at sikre større meningsfuldhed på arbejdspladsen. 

Som den første virksomhed har IT-konsulenthuset Visigon valgt at investere via den danske platform DoLand, der specialiserer sig i at identificere de bedste og mest perspektivrige bæredygtige investeringer over hele verden. Konkret er der tale om et samarbejde, hvor Visigon har givet en bonus til sine medarbejdere, som også selv har bidraget med egne midler. Den samlede sum er herefter blevet fordelt inden for temaer valgt af den enkelte medarbejder – og afkastet tilfalder i alle tilfælde medarbejderne. 

”Fordi vi er en konsulentvirksomhed, hvor de fleste medarbejdere arbejder i små teams og kun sjældent er sammen på kontoret, har vi forsøgt at samle og engagere medarbejderne i et fælles projekt, som vi ovenikøbet synes er meningsfuldt. Vi har aldrig tidligere gjort noget lignende, men det passer os rigtig godt at kunne være med til at gøre en reel forskel i en verden præget af uroligheder og klimaproblemer – og så betyder det jo, at vi fremover er sammen om noget, som er større end virksomheden,” siger Lars Stage Thomsen, direktør i Visigon.

”Vores oplevelse er også, at især de yngre generationer stiller nogle andre krav til deres arbejdsgiver end tidligere. Det handler blandt andet om, at arbejdspladsen gerne skal være andet og mere end et sted, hvor man tjener sine penge. Medarbejderne forventer, at arbejdspladsen også tager et socialt ansvar og forsøger at sætte et positivt aftryk på verden,” tilføjer han.  

Visigons medarbejdere har alle valgt imellem en række bæredygtige temaer og formål, mens DoLand har identificeret investeringerne med det største potentiale. 

Medarbejderne har direkte adgang til platformen og kan ad den vej følge med i, hvilket afkast deres investeringer giver, hvilke af FN’s Verdensmål de støtter op om, og eksempelvis hvor meget CO2-udledning medarbejderne og virksomheden har hjulpet med at reducere. Ligeledes kan de løbende skrue op og ned for investeringerne, justere i retning af nye temaer og påtage sig større eller mindre risikovillighed. 

DoLand har siden 2021 tilbudt bæredygtige investeringer rettet imod private. Imidlertid er det første gang, at virksomhedens nyeste platform målrettet virksomheder bliver taget i brug. Og det bliver langt fra sidste gang, forsikrer DoLands adm. direktør Jakob Lage Hansen, der har 16 års erfaring fra investeringsbranchen og blandt andet har været ansat i Nationalbanken.

”Vores mål er at mobilisere en bevægelse, så vi kan få markant mere kapital investeret i projekter og virksomheder, som kan gøre en positiv forskel for den verden, vi lever i. Blandt andet ved at bruge teknologi på nye måder og give brugerne adgang til en portal, hvor vi skræddersyer en række anbefalinger baseret på deres ønsker og finansielle situation. Det koncept oplever vi ret bred opbakning til, selv om det er nyt for mange virksomheder at investere deres midler på den måde,” siger Jakob Lage Hansen.

Han peger desuden på, at 42 procent af DoLands nuværende brugere ikke har tidligere erfaringer med investeringer, samt at 48 procent af brugerne er kvinder. Begge dele tyder på, at investeringsplatformen virker efter hensigten i forhold til at motivere nye målgrupper til at foretage bæredygtige investeringer. 

Share