Computere og tablets på danske arbejdspladser lever markant kortere liv end teknisk muligt: “Fra et klimaperspektiv er det helt forkert”

Computere og tablets på danske arbejdspladser lever markant kortere liv end teknisk muligt: “Fra et klimaperspektiv er det helt forkert”

Ifølge en spørgeskemaundersøgelse fra Panasonic Toughbook udskifter størstedelen af danske virksomheder deres computere og tablets hurtigere end nødvendigt.

Når danske virksomheder udskifter computere og tablets, sker det i 73 procent af tilfældene, inden der er gået fem år. Det udgør et miljømæssigt problem, idet ny lovgivning fra Europa-Kommisionen tager udgangspunkt i, at computere og tablets som minimum bør holde i fem år. 

De nedslående danske data er en del af en ny spørgeskemaundersøgelse gennemført af analysebureauet YouGov på vegne af Panasonic Toughbook. Og nyheden bliver ikke taget godt imod af elektronikvirksomhedens nordiske lancechef Stefan Lindau.

”I de fleste tilfælde arbejder virksomheder med faste cyklusser, som bestemmer hvornår diverse hardware skal udskiftes. Sådan at forstå at de udskifter for eksempel computere og tablets efter bestemte intervaller i stedet for rent faktisk at tage hensyn til, om udskiftningen er nødvendig. Set fra et klimaperspektiv er det helt forkert, idet produktion af elektronik kræver store mængder ressourcer og energi. De nyeste generationer af computer og tablets og den tilhørende support retfærdiggør en levetid på mindst fem år og ofte markant længere, hvis producenterne vel at mærke designer produkter, der er bygget til at holde,” siger Stefan Lindau og peger på, at techindustrien er ansvarlig for 5-10 procent af verdens udledning af CO2 ifølge det internationale analyseinstitut IDC.

Spørgeskemaundersøgelsen fra YouGov viser ligeledes, at 11 procent af danske virksomheder udskifter deres computere og tablets efter to år, mens yderligere 20 procent udskifter enheder efter to-tre år. 4 procent af de adspurgte virksomheder udskifter sågar computere og tablets efter mindre end et år.

I februar vedtog Europa-Kommisionen en ny lovgivning, der gør det obligatorisk for producenter af computers, tablets og smartphones at gøre reservedele og opdateringer tilgængelige i mindst fem år. Lovgivningen indtroducerer en såkaldt ”ret til reparation”, både inden for og udover den normale garantiperiode. Altså vil elektronikproducenterne fremadrettet være tvunget til at gøre reparationer og opdateringer mulige i minimum fem år for en lang række elektronikprodukter.

Den nye EU-lovgivning har både til hensigt at sikre størst mulig energieffektivitet i produktionen og at forlænge levetiden for eksempelvis computere, tablets og smartphone, frem for at forbrugere og virksomheder udskifte dem med nye modeller, inden det reelt er nødvendigt.

Problemet med at udskifte computere, tablets og telefoner for tidligt og ikke overveje produkternes reelle levetid bliver understreget af den årlige rapport om elektronikaffald udgivet af FN i marts. Rapporten viser blandt andet, at verdens produktion af elektroniskaffald vokser fem gange hurtigere end mængden af elektronikaffald, der bliver genbrugt. Ifølge rapporten producerede verden samlet set 62 millioner tons elektronisk affald i 2022. 

Panasonic står bag produktserien Toughbook, der består af robuste computere og tablets, som blandt andet kan modstå rystelser, påvirkning fra vand og støv samt at blive tabt fra stor højde. Produkterne har lang levetid og bliver benyttet af blandt andet serviceteknikere, byggebranchen og beredskab som politi, brandvæsen og ambulancetjenester.

Respondenterne svarer følgende på spørgsmålet “Hvor lang er levetiden typisk for computere og tablets i din virksomhed?”

Mindre end 1 år4 procent
Cirka 1,5 år3 procent
Cirka 2 år11 procent 
2-3 år20 procent
3-5 år35 procent
Mere end 5 år23 procent
Ved ikke4 procent

Om undersøgelsen
Undersøgelsen er udarbejdet af YouGov på vegne af Panasonic TOUGHBOOK. Den omfatter et udsnit af danske virksomheder inden for kategorien små (under 50 ansatte), mellemstore (51-500 ansatte) og store virksomheder (+500 ansatte). Undersøgelsen er udført ved hjælp af interview med IT-ansvarlige i 320 virksomheder på tværs af diverse demografiske forhold.

Share